OC komunikacyjne Autocasco (AC) NNW kierowcy i pasażera Assistance Zielona Karta

OC komunikacyjne

Ubezpieczenie, który musi posiadać każdy pojazd zarejestrowany w Polsce. Obowiązek ten nakłada na każdego posiadacza pojazdu/ów ustawodawca.
ZAKRES
Określa ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych.
Towarzystwo Ubezpieczeniowe, pokryje koszty wyrządzone przy użyciu ubezpieczonego samochodu oraz wypłaci odszkodowanie poszkodowanemu.
OKRES UBEZPIECZENIA
12 miesięcy
Jeżeli umowa ubezpieczenia OC nie zostanie wypowiedziana ( nie później niż na dzień przed końcem ochrony) Towarzystwo Ubezpieczeniowe wznowi ubezpieczenie automatycznie na kolejny okres roczny.
SUMA UBEZPIECZENIA
Określa je ustawa:
Na mieniu 1 000 000 euro;
Na osobie 5 000 000 euro ;
w odniesieniu do jednego zdarzenia.
Osoba nie posiadająca obowiązkowego ubezpieczenia OC pojazdów komunikacyjnych jest zagrożona konsekwencjami finansowymi w wysokości*:
Okres, bez ubezpieczenia OC  
Gradacja opłaty 
Samochody osobowe
Samochody ciężarowe, ciągniki samochodowe i autobusy
 Pozostałe pojazdy
 
Powyżej 14 dni
 100%
 4 200 zł
 6 300 zł
 700 zł
 
Od 4 dni do 14
  50%
 2 100 zł
 3 300 zł
 350 zł
Do 3 dni
  20%
 840 zł
 1 320 zł
 140 zł
* stawki obowiązujące od 1 stycznia 2018 r.
BLS – Bezpośrednia Likwidacja Szkód
Jest to system, dzięki któremu w przypadku, gdy jest się poszkodowanym, szkodę zlikwiduje Towarzystwo Ubezpieczeniowe, w którym zostało wykupione OC, a nie jak dotychczas Towarzystwo Ubezpieczeniowe sprawcy. Co ważne dla kierowców, system BLS nie powoduje ani wzrostu ani spadku cen.
Towarzystwa Ubezpieczeniowe, które podpisały umowę BSL:
– AVIVA
– Concordia
– Ergo Hestia
– Gothaer
– Liberty Ubezpieczenia
– PZU
– UNIQA
– WARTA

Autocasco (AC)

Ubezpieczenie AC jest ubezpieczeniem dobrowolny, które kompleksowo chroni samochód gdy sami jesteśmy sprawcami szkody oraz gdy ustalenie sprawcy jest niemożliwe (tzw. szkody parkingowe , kradzież)
OKRES UBEZPIECZENIA
12 miesięcy
SKŁADKA
Zależy głównie od wartości pojazdu oraz od ilości szkód w poprzednich latach ubezpieczenia
WARTO ZAPAMIĘTAĆ:
– umowa AC wygasa automatycznie po zakończeniu okresu ubezpieczenia.
ZAKRES
– ubezpieczenie pojazdu
 – ubezpieczenie wyposażenia
Odszkodowanie  wypłacone będzie za  uszkodzenia powstałe podczas:
 1. Zderzenia z innym autem
 2. Zderzenie ze zwierzęciem
 3. Działanie sił przyrody
 4. Kradzieży
 5. Uszkodzenia
Odszkodowanie nie zostanie wypłacone gdy :
 • uszkodzimy samochód prowadząc go bez odpowiednich dokumentów (bez ważnego dowodu rejestracyjnego, przeglądu technicznego czy prawa jazdy) lub pod wpływem alkoholu,
 • użyliśmy go jako narzędzia przestępstwa,
 • oddaliliśmy się bez uzasadnionej przyczyny z miejsca wypadku,
 • zostawiliśmy dowód rejestracyjny i kluczyki w samochodzie, który został nam skradziony.
Przy kupnie AC  zwróć uwagę na :
– wartość pojazdu = suma ubezpieczenia [SU] ( sprawdź czy jest poprawnie określona , nie powinna być niższa , chociaż wtedy ub. jest tańsze ale przy szkodzie T.U. odpowiada tylko do kwoty SU )
– czy został wybrany wariant ze stałą sumą ubezpieczenia  – oznacza to,że wartość pojazdu w dniu szkody będzie taka sama jak w dniu podpisywania umowy
 – zakres terytorialny ; czy ubezpieczenie chroni pojazd tylko w granicach RP czy też w innych krajach, 
– udziały własne – czy da się je znieść ( wykupić ) , ile zostanie potrącone ze szkody przez T.U. i/lub od jakiej kwoty T.U wypłaci odszkodowanie.
– wariant: 
 • serwisowy  – oryginalne części
 • optymalny – wysokiej jakości zamienniki części oryginalnych.
Dodatkowo można wykupić:
– ochronę zniżek
– ubezp. szyb
– assistance
– ubezp. bagażu.
– ubezp. opon

NNW kierowcy i pasażera

Ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków jest ubezpieczeniem dobrowolnym. Ubezpieczenie to chroni kierowcę oraz wszystkich pasażerów pojazdu. Gwarantuje wypłatę odszkodowania w przypadku, kiedy wypadek był z winy kierującego czy też nie. Odszkodowanie będzie wypłacone niezależnie do innych źródeł rekompensaty.
Okres Ochrony
 12 miesięcy.
Kiedy ochrona działa
- W czasie poruszania się samochodu
- podczas wsiadania i wysiadania z pojazdu,
- podczas przebywania w samochodzie,
- w czasie postoju lub jego naprawy na trasie,
- na skutek upadku, pożaru lub wybuchu pojazdu,
- załadunku lub rozładunku,
Kiedy ochrona NIE działa
- wypadek spowodujemy umyślnie
- kierujący pojazdem będzie znajdował się pod wpływem alkoholu czy narkotyków
- w wypadku szkód związanych z popełnieniem lub usiłowaniem popełnienia przestępstwa ( powstałych podczas rajdów, wyścigów, działań wojennych)

Assistance

Assistance jest dobrowolnym ubezpieczeniem, dzięki któremu możemy liczyć na pomoc drogową na miejscu wypadku lub awarii. Niektórzy ubezpieczyciele udzielają ochrony Assistance w wersji podstawowej,  w ramach składki za ubezpieczenie OC i autocasco (AC). Po opłaceniu dodatkowej składki, możemy rozszerzyć ochronę na obszerniejsze warianty.
Bardzo łatwe zgłoszenie szkody: wystarczy zadzwonić na infolinie ( nr podany zazwyczaj na polisie). Pomoc zostanie zorganizowana niezwłocznie po zgłoszeniu.
Zakres
Zależy od wariantu , który został wybrany.
Każde Towarzystwo Ubezpieczeniowe ma swoje warunki i swój zakres dopasowany do konkretnego wariantu.
Assistance może obejmować np.:
- naprawę pojazdu na miejscu zdarzenia,
- holowanie pojazdu do stacji serwisowej lub miejsca zamieszkania,
- dostawę części zamiennych,
- dostarczenie paliwa,
- organizację i pokrycie kosztów wynajmu pojazdu zastępczego,
- organizację i pokrycie kosztów wynajmu pojazdu zastępczego,
- otwarcie pojazdu w przypadku zagubienia lub zatrzaśnięcia kluczyków,
- organizację i pokrycie kosztów zakwaterowania oraz kosztów podróży do miejsca zamieszkania,
- pomoc medyczną dla kierowcy i pasażerów,
Zakres terytorialny:
- Polska
- Polska i  Europa

Zielona Karta

Wymagana podczas podróży za granicę samochodem zarejestrowanym w Polsce.
O zielonej karcie należy pamiętać wyjeżdżając do:
– Albanii,
– Macedonii,
– Maroka,
– Mołdawii,
– Białorusi,
– Rosji,
– Czarnogóry,
– Bośni i Hercegowiny,
– Tunezji,
– Iranu,
– Turcji,
– Izraela,
– Ukrainy.