UBEZPIECZENIE FIRMY

Ubezpieczenie firmy jest kompleksowym ubezpieczeniem dla przedsiębiorców oraz osób prowadzących działalność gospodarczą.

ZAKRES:

– mienie od ognia i innych zdarzeń losowych

– kradzież, rabunek i wandalizm

– ubezpieczenie sprzętu elektronicznego

– szyby i inne przedmioty od stłuczenia

– ubezpieczenia OC z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej

– assistance (np. dostęp do przydatnych infolinii, usług serwisowych w wypadku awarii sprzętu biurowego, konsultacje ze specjalistą IT w przypadku problemów technicznych ze sprzętem komputerowym)

– koszty akcji ratowniczej

– koszty usunięcia pozostałości po szkodzie

PRZEDMIOT UBEZPIECZENIA:

  1. Środki obrotowe ( nakłady inwestycyjne, gotówka, mienie pracownicze)
  2. Środki trwałe ( lokale, maszyny, urządzenia itp.)

OKRES OCHRONY:

1 rok

SKŁADKA:

Składka będzie zależna od sumy ubezpieczenia, która powinna zabezpieczać zarówno wartość środków stałych jak i obrotowych.

DODATKOWE UBEZPIECZENIA:

POMOC PRAWNĄ

– dostęp do radcy prawnego i adwokata

-infolinia prawna ( uzyskanie porady telefonicznie bądź elektronicznej)

POMOC PODATKOWĄ

– pomoc radcy podatkowego

OC NAJEMCY

– np. za szkody wyrządzone w wynajmowanym lokalu

OC ZAWODU

– np. pielęgniarki czy osoby wydającej certyfikaty energetyczne

POMOC MEDYCZNĄ

-wizyty lekarza

-transport chorego

-organizacja procesu rehabilitacji